En marxa

SECURITY MEASURES

The use of mask is mandatory. Hands must be washed with hydroalcoholic solution before entering the museum Do not access to the center if you have symptoms (fever, cough or...

MESURES DE SEGURETAT

És obligatori l’ús de màscara. Cal llavar-se les mans amb solució hidroalcohòlica abans d’accedir al museu No accedir al centre si es tenen símptomes (febre, tos o dificultat per a...

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es obligatorio el uso de máscara. Hay que lavarse las manos con solución hidroalcohòlica antes de acceder al museo No acceder al centro si se tienen síntomas (fiebre, tos o...