Arxius

Inici / No breadcrumbs
SECURITY MEASURES

SECURITY MEASURES

The use of mask is mandatory. Hands must be washed with hydroalcoholic solution before entering the museum Do not access to the center if you have symptoms (fever, cough or shortness of breath). Follow the instructions of the center´s staff at all times and comply with the waiting rules for access. Respect the capacity, which...

MESURES DE SEGURETAT

MESURES DE SEGURETAT

És obligatori l’ús de màscara. Cal llavar-se les mans amb solució hidroalcohòlica abans d’accedir al museu No accedir al centre si es tenen símptomes (febre, tos o dificultat per a respirar). Seguir les indicacions del personal del centre en tot moment i complir amb les normes d’espera per a l’accés. Respectar l’aforament, que es redueix...

MEDIDAS DE SEGURIDAD

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es obligatorio el uso de máscara. Hay que lavarse las manos con solución hidroalcohòlica antes de acceder al museo No acceder al centro si se tienen síntomas (fiebre, tos o dificultad para respirar). Seguir las indicaciones del personal del centro en todo momento y cumplir con las normas de espera para el acceso. Respetar el...