ELEMENTS EN EQUILIBRI, de Macu Seguí

ELEMENTS EN EQUILIBRI, de Macu Seguí

Material tèxtil de xenilla acrílica i elements del teler sobre marc de fusta, de 160 x 160 cm. (Obra realitzada especialment per a aquest espai)

L’Espai Ordit, almenys a Alcoi, ens transporta al món del teler (xic-xac, xic-xac…). El teler és una eina que s’utilitza per a fer tela, en el qual trobem dos elements fonamentals per a crear-la: l’ordit que és la base on els fils van en sentit longitudinal i la trama que s’entrellaça amb l’ordim i va en sentit transversal.

En aquest tapís s’interpreten els 4 elements de la natura, relacionats en la trama i l’ordit. Per tant: l’ordim podem associar-lo amb la terra, ja que és la base sobre la qual es teixeix la tela, com la terra és la base de la vida.

La trama, per altra banda, l’associem amb l’aire, pel fet que és l’element que es mou i s’entrellaça amb l’ordit de manera fluida, igual que l’aire que ens envolta.

El foc també està present en el procés del teixit, el qual representa la passió i l’energia que s’inverteix en la creació de la tela. L’aigua simbolitza la fluïdesa i l’adaptabilitat necessàries per a treballar els fils en el teler.

En resum, el teler i els seus elements ens mostren la importància de l’harmonia i l’equilibri entre els diferents aspectes de la vida, igual que són essencials els elements de la natura per a la nostra existència.

Macu Seguí