Mesures de seguretat COVID-19

Mesures de seguretat COVID-19

  • És obligatori l’ús de màscara.
  • Cal llavar-se les mans amb solució hidroalcohòlica abans d’accedir al museu
  • No accedir al centre si es tenen símptomes (febre, tos o dificultat per a respirar).
  • Seguir les indicacions del personal del centre en tot moment i complir amb les normes d’espera per a l’accés.
  • Respectar l’aforament, que es redueix al 75% de l’establit.
  • L’accés es realitza de manera individual o gruos familiars.
  • Guardar la distància social de 2 metres.