Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi
Jose Barber - El Cementeri d'Alcoi

Espai TRAMA: EL CEMENTERI D’ALCOI, per José Barber

EL CEMENTERI D’ALCOI
per José Barber
Sèrie 16 fotografies. s/ paper Canson Infinity (Edition Etching Rag, 310 g, 100% cotó) de 29×29 cm

És innegable que els cementeris, en quant a manifestació cultural de qualsevol societat, esdevenen espais que transcendeixen la seua funció bàsica per a convertir-se en elements patrimonials de primer ordre. La ciutat dels morts no és més que un reflex de la dels vius, amb la seua estratificació social i les seues necessitats de tipologies i parcel·les diferenciades, però també hi podem apreciar un llenguatge propi, un cànon estètic funerari que els converteix en autèntics museus a l’aire lliure i que, malauradament, ha anat empobrint-se paral·lelament a la progressiva estandardització de formes i materials.

José Barber Doménech, a través del seu ull expert i la seua càmera fotogràfica, ens permet recuperar eixa mirada pausada, eixe caràcter reflexiu amb el que aquests recintes van estar concebuts, al mateix temps que les seues instantànies ens conviden a escoltar eixes veus d’altres temps codificades en tot un univers simbòlic pràcticament oblidat.

Elisa Beneyto Gómez i Lluís Vidal Pérez
Comissaris