Vigreyos, Apologia de la ceràmica
Vigreyos, apologia de la ceràmica
Vigreyos, apologia de la ceràmica
Vigreyos, apologia de la ceràmica
Vigreyos, apologia de la ceràmica

Vigreyos: Apologia de la ceràmica

Vicente Gomis Casasempere, Vigreyos (Alcoi, 1935) és un artista ceramista format als Estats Units dins del corrent de l’expressionisme abstracte dels anys seixanta.

La mostra, Apologia de la Ceràmica, presenta un recorregut per la producció de Vigreyos des dels inicis de la seua producció fins a hui. Les peces ceràmiques mostren les influències que ha rebut de l’expressionisme abstracte i on seran una peça fonamental Arsenault o Voulkos, per a desenvolupar el seu concepte d’obra artística dins de la ceràmica. Cal parar atenció a la seua plasticitat, a la gran capacitat d’introduir elements que ens transporten a l’informalisme europeu, i de quina manera ens presenta l’objecte ceràmic. Aquesta es mostra com a expressió de les emocions mesclada amb la força de la matèria, els cromatismes, els jocs de llum i ombres, i el treball dels buits; tot un concepte únic englobat en cada una de les seues peces.

Les obres en dues dimensions són peces on la ceràmica es troba aplicada, primerament centrant l’atenció en l’aspecte monocrom i voluminós de la peça i a poc a poc introdueix el color. S’hi aprecia com la repetició, la simetria i el joc òptic entren de ple en la  seua obra, que la podem situar entre l’abstracció geomètrica i l’Op Art, donats els jocs òptics que aporta la repetició dels elements ceràmics. En la seua última etapa substitueix la ceràmica per les composicions geomètriques i seriades en paper, i arriba a un nou estadi dins de la seua investigació vers l’abstracció. Així, doncs, Vicente Gomis ens ha dut a Alcoi, la seua ciutat natal, una mostra del resum de la seua vida, allò que ha estat el seu leitmotiv i que ha fet evolucionar el producte ceràmic com a obra d’art única i sobretot emotiva. A més de presentar les seues últimes creacions seriades on l’abstracciógeomètrica arriba al seu punt culminant.